เป็นบุญตา! ชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่แสดงพระอัจฉริยภาพสามารถด้านจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ว่าพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นประกอบด้วยหลายด้านด้วยกัน และหนึ่งในนั้นคือการภาพวาดซึ่งทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งที่ยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและจากตำราต่างๆ อีกทั้งทรงมีจิตกรรมฝีพระหัตถ์ที่เคยเผยแพร่แล้วถึง ๔๗ ภาพ จึงนับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะจนเป็นที่ยอมรับ และนี่คือภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์บางส่วนที่ลองนำมาให้ชมกัน

ที่มา – เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

keyboard_arrow_up