ไม่เหลือซาก! เผยกระบวนการย่อยจระเข้ทั้งตัว ที่ถูกกลืนลงไปในท้องงูหลาม

แม้จะเต็มไปด้วยหนังหนาแข้งทั้งตัว จนดูเหมือนจะไม่น่ามีสัตว์อะไรที่กินจระเข้ได้นอกจากมนุษย์ แต่ในความจริงแล้วมีสัตว์หลายชนิดมากที่สามารถเล่นงานนักล่าชนิดนี้ได้ รวมทั้งญาติห่างๆ อย่างงูหลามที่ตัวใหญ่พอจะรัดจระเข้ให้ตายคาอ้อมกอดมรณะของมัน ก่อนจะกลืนเข้าไปทั้งตัว และกลายเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการย่อยที่น่าตื่นตาไม่น้อยเลย

วันแรก : จระเข้เพิ่งถูกกินเข้าไปและยังอยู่ในสภาพดี

วันที่สอง : ส่วนท้องเริ่มโดนย่อยบ้างแล้ว

วันที่สาม : เนื้อหนังส่วนใหญ่เริ่มถูกย่อยจนไม่เหลือสภาพของจระเข้แล้ว

วันที่สี่ : เหลือเพียงชิ้นส่วนกระดูกและโครงสร้างแข็งๆ เท่านั้น

วันที่ห้า : เหลือเพียงกระดูกชิ้นเล็กๆ

วันที่หก : แทบไม่เหลืออะไรในกระเพาะของงูแล้ว

วันที่เจ็ด : จระเข้ที่เพิ่งย่อยไปทำให้กระเพาะของงูว่าง และพร้อมสำหรับอาหารมื้อต่อไปแล้ว

แม้จะดูเหลือเชื่อที่งูหลามจะใช้เวลาย่อยจระเข้ในเวลาแค่ 7 วัน แต่จากการทดลองนี้ นักชีววิทยาพบว่าหลังจากจระเข้ถูกกลืนเข้าไปแล้ว ค่า pH ในกระเพาะของงูนั้นจะเปลี่ยนจาก 7 เป็น 2 ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง หรือก็คือภายในกระเพาะงูนั้รมีสภาพเป็นกรดที่รุนแรง ทั้งยังผลิตเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารในปริมาณมาก รวมทั้งกระบวนการเมทาบอลิซึ่มของงูนั้นยังเพิ่มขึ้นตามขนาดของเหยื่อที่มันกินเข้าไปอีกด้วย

ที่มา -pensamentoverde.com

keyboard_arrow_up