“เสือตอลายเล็ก” ปลาไทยใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ แต่กลับมีขายในตลาดปลาสวยงาม

ปลาเสือตอลายเล็ก (Northeastern siamese tigerfish) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Datnioides undecimradiatus อยู่ในวงศ์ปลาเสือตอ (Datnioididae) มีรูปร่างคล้ายและพฤติกรรมคล้าย ปลาเสือตอลายใหญ่ (D. pulcher) ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน แต่ว่ามีรูปร่างที่เล็กกว่า หัวมีส่วนลาดกว่า มีลายเส้นที่เล็กกว่ามาก เกล็ดมีขนาดใหญ่กว่า พื้นลำตัวค่อนข้างไปทางสีเหลืองอ่อนหรือขาว ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตร

ปัจจุบันปลาเสือตอลายเล็กมีการกระจายพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงและแม่สาขาอื่นๆ ซึ่งในอดีตเป็นปลาที่ถูกจับได้ชุกชุมและนิยมนำมาบริโภคในท้องถิ่น แต่ภายหลังได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แทนที่ ปลาเสือตอลายใหญ่ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ จึงทำให้ปลาเสือตอลายเล็กถูกจับจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยปลาส่วนใหญ่มักถูกจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำโขง, แม่น้ำมูล โดยปริมาณการจับในแต่ละปีประมาณ 300,000 ตัว ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูแล้งที่น้ำในแม่น้ำและตามเขื่อนมีน้อย จะเป็นช่วงที่จับได้ง่ายที่สุด

ปลาเสือตอลายเล็ก (Northeastern siamese tigerfish)
ปลาเสือตอลายใหญ่ (Siamese tigerfish)

จากข้อมูลพบว่า การจับปลาเสือตอลายเล็กมักทำโดยวิธีการดำลงไปจับถึงใต้น้ำ วันหนึ่งจะจับได้ละประมาณ 300-400 ตัว ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปลาเสือตอลายเล็กในเขตจังหวัดเลย, นครพนม, มุกดาหาร, หนองคาย และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นระยะที่ปลามีไข่จำนวนมาก โดยทางกรมประมงจะติดต่อขอซื้อปลาที่ได้จากการงมหรือปลาติดข่าย เพื่อนำไข่ในท้องมาเพาะขยายพันธุ์ต่อ ซึ่งปัจจุบันกรมประมงกำลังศึกษาเพาะขยายพันธุ์อยู่ โดยสามารถปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์ให้กินอาหารเม็ด วางไข่และผสมได้แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นสามารถถ่ายทอดออกมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ได้ เนื่องจากลูกปลาวัยอ่อน อายุ 2–3 วัน ยังมีอัตรารอดที่ต่ำเพียงแค่ร้อยละ 30

 

keyboard_arrow_up