แม้จะมีขายเป็นปลาสวยงาม แต่ “ปลาช่อนอเมซอน” ในธรรมชาติกลับเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

ถึงจะถูกเรียกว่าปลาช่อน แต่ ปลาอะราไพม่า (Arapaima) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ปลาช่อนอเมซอน นั้น ก็แทบไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับปลาช่อนเลยแม้แต่น้อย แถมเจ้าปลายักษ์ที่ถูกจัดเป็นสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายประเทศทั่วโลก แต่ขณะเดียวกัน ปลาช่อนอเมซอนนั้นกลับเริ่มหมดไปจากแหล่งน้ำบางสายในแม่น้ำอเมซอน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปลาชนิดนี้

จากการรายงานในวารสาร Aquatic Conservation: Freshwater and Marine Ecosystems พบว่าจาก 41 ชุมชนที่เคยเป็นแหล่งชุกชุมของปลาอะราไพม่า มีถึง 8 ชุมชนที่ไม่พบปลาชนิดนี้อีกแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ และอีกสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการล่าเพื่อเอาเนื้อของปลาชนิดนี้ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญชาวพื้นเมืองที่ขายได้ราคาดีมาก จึงทำให้มีกาออกล่าปลาชนิดนี้กันเกือบตลอดทั้งปี แม้จะมีคำสั่งห้ามจับในบางฤดูก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ที่ทำให้ทางการบราซิลหันมาส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์ปลาช่อนอเมซอนกันมากขึ้น โดยใช้วิธีการแบบเดียวกับเพาะพันธุ์ในธุรกิจปลาสวยงามซึ่งทำกันมานานหลายปีแล้ว รวมทั้งได้มีการกำหนดเขตห้ามจับปลาช่อนอเมซอนจากแหล่งน้ำบางแห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชากรในธรรมชาติได้ฟื้นตัว แต่ถึงอย่างนั้นการลักลอบล่าปลาอะราไพม่าทั้งเพื่อใช้เป็นอาหาร ด้วยความเชื่อว่าปลาในธรรมชาตินั้นมีรสชาติดีกว่า เช่นเดียวกับการลักลอบจับเพื่อไปจำหน่ายในธุรกิจปลาสวยงาม ที่เชื่อว่าปลาธรรมชาตินั้นสวยกว่าปลาเพาะเลี้ยง จึงทำให้อนาคตของปลาขนาดใหญ่ในธรรมชาติชนิดนี้ ยังคงมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์อย่างมาก

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีการบันทึกว่าปลาชนิดนี้ถูกนำเข้ามาครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2529 และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปี พ.ศ. 2530 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เนื่องจากความชื่นชอบในขนาดที่ใหญ่โต ท่าทางดุดัน และยังเป็นปลาใหญ่ที่ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับมนุษย์อีกด้วย

ปัจจุบัน ปลาช่อนอเมซอนสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในประเทศมาเลเซียและไทย ทั้งยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งกำลังทดลองเลี้ยงเป็นเพื่อบริโภคขายซึ่งเป็นปลาที่โตเร็วและเนื้อมีราคาแพง และคาดว่าจะนำมาพัฒนาเป็นปลาเศรษฐกิจได้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่สายผลเสียต่อระบบนิเวศ

keyboard_arrow_up