รวมคำปฏิเสธเจ็บๆ จากคนขับรถแท็กซี่ (บางคัน) ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยโดนมาเหมือนกัน

กลับมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมอีกครั้ง สำหรับกรณีความเคลื่อนไหวจากฝั่งคนขับรถแท็กซี่ที่รวมกันคัดค้านไม่ให้มีผลักดัน แท็กซี่แกร็บ (Grab) ให้ถูกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ โดยทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงขอยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านกรมการขนส่งทางบก ได้ยื่นเงื่อนไข 4 ข้อ หากจะมีการทำให้แกร็บถูกกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 1. หากดำเนินการในเรื่องนี้แล้วมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ จะต้องมีการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม 2. จะต้องมีการปราบปรามรถผิดกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ 3. ให้ทบทวนนโยบาย TAXI OK เนื่องจากไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ประกาศไว้ และ 4. จะต้องมีการปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ พบว่ามีผู้เคยใช้บริการรถแท็กซี่ได้กล่าวถึงท่าทีของกลุ่มคนขับในครั้งนี้อย่างกว้างขวาง และพบว่ามีการตั้งกระทู้หนึ่งบนเว็บไซต์ pantip.com โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่า เอวัง2407 ซึ่งตั้งวคำถามว่า “คำปฏิเสธจากแท็กซี่ที่คุณเคยโดน คำไหนเจ็บปวดที่สุด” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง และร่วมแชร์ประสบการณ์การโดนแท็กซี่ปฏิเสธเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น…

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้มีการเพิ่มโทษเพื่อแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแบบถาวร โดยการรวมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. … 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน ซึ่งขบ.กำหนดบทลงโทษผู้แท็กซี่ที่กระทำผิดปฏิเสธผู้โดยสารตามกฎหมายที่มากขึ้น โดยจะเพิ่มบทลงโทษจำนวนปรับให้หนักจากโทษเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร จะมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ คือปรับสูงสุด 2,000 บาท แต่กฏหมายใหม่จะเพิ่มโทษบทลงโทษตามกฎหมายขนส่ง พนักงานขับรถโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท และผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เป็นบทลงโทษมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถทัวร์ และรถตู้ สำหรับการควบรวมกฎหมายทั้ง2ฉบับนั้น อยู่ระหว่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณา จึงทำให้บทลงโทษที่เหมาะสมยังไม่ได้รับการพิจารณา และยังไม่ได้นำมาใช้

นอกจากนี้ได้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)15-30 วัน เข้ารับอบรบมารทยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ชม. หากกระทำผิดซ้ำซาก จะลงโทษให้หนักขึ้น เช่น พักใช้ใบขับขี่ 3-6 เดือน รวมทั้งพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกาย ขณะที่รายงานข่าวกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สถิติการร้องเรียนรถแท็กซี่ผ่านทางสายด่วน 1584 ของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 มีเรื่องร้องเรียนถึง 48,223 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเรื่องร้องเรียน 5 อันดับแรก คือ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เป็นข้อร้องเรียนเข้ามามากที่สุด รองลงมาคือ แสดงกิริยาไม่สุภาพ, ขับรถประมาทหวาดเสียว, ไม่กดมิเตอร์ และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง ซึ่งในประเด็นทั้งหลายเหล่านี้ กรมการขนส่งทางบกจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่ให้กับแท็กซี่ในอนาคตด้วย

keyboard_arrow_up