ไม่ต้องแย่งกัน…ได้ทุกตัว!! เผยนาที “นกหงส์หยก” ฝูงใหญ่ ร่อนลงดื่มน้ำพร้อมเพรียงกัน

แม้การแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่เมื่อไม่อยู่ในสภาพที่ขาดแคลน หรือมีแหล่งอาหารที่พอเพียงสำหรับทุกชีวิต การแบ่งปันคือด้านที่มักถูกแสดงออกมาเสียมากกว่า อย่างเช่นกรณีของนกหงส์หยกในออสเตรเลีย ที่ถูกถ่ายทำจากสารคดีชุด Earthflight ของช่อง BBC ที่เผยให้เห็นนาทีการลงมากินน้ำของพวกมัน ที่ดูๆ ไปแล้วก็แสนวุ่นวาย แต่ก็มีความเป็นระเบียบในตัวเองอย่างมาก เพราะไม่มีการตบตีแย่งชิงที่ดื่มน้ำของตัวที่มาก่อนเลย

ทั้งนี้ นกหงส์หยก (Budgerigars) เป็นนกปากขอขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทุ่งหญ้าของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในอดีตผู้คนเคยเข้าใจผิดว่านกหงส์หยกเป็นนกจำพวกเดียวกับนกเลิฟเบิร์ด แต่ในปัจจุบันได้ยอมรับกันแล้วว่าเป็นนกคนละจำพวกกัน โดยผู้ที่ทำการอนุกรมวิธาน คือ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ จอห์น กูลด์ ได้จัดให้นกหงส์หยกถือเป็นนกเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Melopsittacus อีกด้วย

โดยปกติ นกหงส์หยกเป็นนกเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยตายตัว แต่จะอพยพย้ายที่อยู่ในไปเรื่อยๆ ในทุ่งไม้พุ่มที่เป็นป่าเปิด และทุ่งหญ้าของออสเตรเลีย ซึ่งตามปกติจะพบอยู่ในฝูงขนาดเล็ก แต่สามารถอยู่ร่วมกันในฝูงที่ใหญ่มากในกรณีที่ถิ่นที่อยู่ดีมาก จำนวนตั้งแต่หลักหมื่นถึงล้านตัว ที่รวมตัวกันออกหาแหล่งอาหารและน้ำ รวมถึงใช้เป็นโอกาสในการเกี้ยวพาราสีดัวย

keyboard_arrow_up