อดีตที่ถูกทิ้งร้าง! ช่างภาพต่างชาติตระเวนถ่ายรูปสิ่งสร้างที่ถูกลืมในประเทศญี่ปุ่น

ท่ามกลางความเจริญและยุคสมัยที่เปลี่ยน หลายสิ่งหลายอย่างก็ย่อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลย แต่ขณะเดียวกันก็มีของบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง อย่างเช่นภาพถ่ายของ Romain Veillon ช่างภาพและนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น และถ่ายภาพสถานที่รกร้างต่างๆ ในเมือง ที่ยังไม่มีการดูแลหรือถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมสถานที่เหล่านี้จึงยังหลงเหลืออยู่ในเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแบบนี้ แต่ของเก่าๆ ที่ทรุดโทรมจนไม่เหลือสภาพเดิมนั้น ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

keyboard_arrow_up