เดินเลาะกลางทุ่งนา สัมผัสวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมที่…สะพานทุ่งนามุ้ย

มีคนเคยบอกว่า…ยิ่งความเจริญรุกคืบเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่ คนเราต่างก็พยายามจะหาทางกลับสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อตึกรามบ้านช่องในเมืองใหญ่ เริ่มบีบอัดชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมากๆ เข้า คนจำนวนไม่น้อยจึงพยายามพาตัวเองออกไปมองหาทิวทัศน์ที่แม้จะแปลกตา แต่ก็สามารถสัมผัสได้อย่างสบายใจ เช่นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยสัมผัส นั่นคือ สะพานทุ่งนามุ้ย

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต เรามุ่งหน้าผ่านเส้นทางเขียวขจีที่โอบล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติ ไปยัง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานทุ่งนามุ้ย สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปตามทุ่งนาเขียวขจี ที่มีความยาวประมาณ 150 เมตร พาดผ่านบนท้องนาขนาดกว่า 2 ไร่ของครอบครัวลุงอ๊อด ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการในการเริ่มต้นวิถีชีวิตเกษตรกรของลุงอ๊อด แต่เนื่องจากยังขาดความชำนาญ จึงต้องอาศัยเครื่องทุนแรงหลายอย่าง ซึ่งสะพานนี้ก็ช่วยให้เขาสามารถดูแลทุ่งนานี้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และยังกลายมาเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกรายโดยไม่คิดค่าบริการแล้ว ลุงอ๊อดยังต้องการให้สะพานทุ่งนามุ้ยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่พึงพาสารเคมีใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและสุขภาพของชาวบ้าน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมกันเองของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในทุ่งนา ซึ่งประกอบส่วนแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่นแมลงปอที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช และปลาต่างๆ ที่ช่วยควบคุมวัชพืช รวมทั้งเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนา

สำหรับใครที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหน ลองออกจากกรุงเทพมาเปลี่ยนบรรยากาศรับลมธรรมชาติที่สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแบบนี้กันได้ แถมยังเป็นเส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายกอีกด้วย เรียกว่ามาทางเดียวเที่ยวได้มากกว่าหนึ่งที่แน่นอน

keyboard_arrow_up