งานอดิเรกสร้างรายได้! เลี้ยง ‘ไส้เดือน’ ขายมูลทำปุ๋ย เจาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ

ชาวสงขลา ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุด เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูล เจาะกลุ่มลูกค้าที่รักธรรมชาติ ดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงสารเคมี โดยผู้สื่อข่าวได้เข้าพูดคุยกับนางสมญา หวังจิ อายุ 51 ปี ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ผู้เลี้ยงไส้เดือนดังกล่าว เล่าว่า เองได้ทำการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อขายมูลไส้เดือนทำปุ๋ยชีวภาพสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ในด้านเกษตร และจากการที่ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหลาย ๆ ที่ จึงคิดว่าน่าจะสามารถทำเป็นงานอดิเรก ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  เริ่มจาการนำขี้วัวแห้งมาพรมน้ำในกระบะที่เตรียมไว้ คนให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ 3 วันเพื่อให้ขี้วัวนิ่มและแก๊สเจือจาง จากนั้นก็นำขี้วัวที่หมักได้ที่แล้ว มาใส่ในกะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จนเกือบเต็มกะละมังพยายามบี้ให้ขี้วัวละเอียดพรมน้ำพอชุ่ม แล้วนำพันธุ์ไส้เดือนใส่ลงไปอัตราส่วนพันธุ์ไส้เดือน 250 กรัมต่อหนึ่งกะละมัง นำไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่โดนแสงแดด ประมาณ 25- 30 วันไส้เดือนก็จะกินขี้วัวและถ่ายมูลออกมาจนสามารถนำมาใส่ลงในเครื่องปั่นคัดแยกมูล และตัวไส้เดือนออก ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้ต้องนำไปพักไว้ให้แห้งก็สามารถตักใส่ถุงขายได้ ส่วนไส้เดือนก็นำไปเลี้ยงในรุ่นต่อไป

พันธุ์ไส้เดือนราคาขายกิโลกรัมละ 500 – 800 บาท แต่เมื่อเลี้ยงไปเรื่อย ๆ จะขยายพันธุ์ออกมาอย่างรวดเร็ว จนสามารถขายได้เช่นกัน ส่วนวัตถุดิบในการเลี้ยงคือขี้วัว เป็นขี้วัวนมที่สั่งมาจาก จ.ราชบุรี ในส่วนของลูกค้า มีทั้งขาจรและลูกค้าขาประจำมาซื้อนำไปทำการปลูกผักชีวภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนผู้รักสุขภาพ เพราะมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี บางรายก็นำไปหว่านในบ่อปลาหรือบ่อกุ้งเพื่อเพิ่มแพลงตอนในน้ำ ซึ่งราคาขายถุงละ 1 กิโลกรัม 35 บาท กระสอบละ 20 กิโลกรัม 300 บาท โดยมีลูกค้าสั่งจองเข้ามาเป็นที่น่าพอใจ

keyboard_arrow_up