ย้อนรอย ‘วันปีใหม่สากล’ ทำไมต้องเป็นวันที่ 1 มกราคม?

เนื่องในโอกาสวันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ จะพาไปดูประวัติของ ‘วันขึ้นปีใหม่’ ของโลก รู้กันหรือไม่ว่าโลกของเราเริ่มการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตั้งแต่ 4,000 ปีที่ผ่านมาในยุคสมัยของยุคบาลิโลน ในวันวสันตวิษุวัต วันที่กลางวัน และกลางคืนมีเวลายาวนานเท่ากัน ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบปฎิทินปัจจุบันวันดังกล่าวจะอยู่ในเดือนมีนาคม โดยจะมีการเฉลิมฉลองบูชาเทพเจ้าต่อเนื่องถึง 11 วันด้วยกัน

จักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ (www.biography.com)

วันปีใหม่สากล: 1 มกราคม 

เมื่อย้อนกลับไปช่วงต้นของยุคโรมัน 1 ปีในปฏิทินโรมันจะมีเพียง 10 เดือน หรือ 304 วัน โดยนับปีใหม่จากวันวสันตวิษุวัต หรือวันที่กลางวันและกลางคืนมีเวลายาวนานเท่ากัน ในเดือนมีนาคม ต่อมาในสมัย 800 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์นูมาปอมปิเลียส เพิ่มเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์เข้าไป ก่อนที่ในสมัยจักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ 46 ปีก่อนคริสตกาล ได้รวบรวมนักดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์มาร่วมกำหนดวัน เวลาแต่ละเดือนใหม่อีกครั้ง กำเนิดเป็น ‘ปฏิทินจูเลียน’ ซึ่งถือว่าเป็นใกล้เคียงกับระบบปฏิทินปัจจุบันมากที่สุด

ใน ปฏิทินจูเลียน กำหนดวันที่ 1 มกราคมเป็นวันแรกของปี จากการที่เดือนมกราคม (January) มาจากชื่อของเทพเจนัส (Janus) เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีการบูชายัญเทพเจนัส และของขวัญแก่กันและกัน ตกแต่งบ้านเรือนด้วยพวงมาลัย และเข้าร่วมงานเลี้ยง เป็นจุดเริ่มต้นของวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม เป็นต้นมา

วันปีใหม่ 1 มกราคมในประเทศไทย 

หลายคนอาจเข้าใจว่าวันที่ 13 เมษายนหรือวันสงกรานต์ ที่เราเรียกว่าปีใหม่ไทย เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่แท้จริงแล้ว วันปีใหม่เดิมของไทยเราคือวันที่ 1 เมษายน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้พร้อมกับการเปลี่ยนการนับศักราชแบบจุลศักราชเป็นรัตนโกสินทรศก แต่ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ไทยมีการเปลี่ยนวันปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคมเพื่อให้เป็นสากลดังเช่นนานาประเทศ โดยเริ่มนับวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2480 มาจนถึงยุคปัจจุบัน นับเป็นเวลา 90 ปีด้วยกัน

ประเทศคิริบาส (www.visit-kiribati.com)

การมาถึงของวันปีใหม่

ในปีใหม่ทุกๆ ปี ประเทศคิริบาส ประเทศหมู่เกาะเล็กบนมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้ประเทศออสเตรเลีย จะเป็นสถานที่แรกที่ได้มีโอกาสฉลองปีใหม่ก่อนคนอื่นๆ ทั่วโลก โดยปีใหม่จะมาถึงในเวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย และเกาะเบเกอร์ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นที่สุดท้ายของโลก ในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 2 ม.ค. 60 ตามเวลาในประเทศไทย

ขอบคุณ history.com, Wikipedia, timeanddate.com

keyboard_arrow_up