เส้นทางแห่งความคิดถึง… 20 ภาพ ตามรอยเท้าพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สถานที่เดิมๆ ที่เราคุ้นตา เราอาจยังไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นมีประวัติศาสตร์ที่มีความพิเศษซ่อนอยู่ เพราะทุกๆ ที่บนผืนแผ่นดินขวานทอง ไม่มีที่แห่งใดที่ “พ่อหลวง ร.9” ยังเสด็จฯ ไปไม่ถึง

วันนี้เราจะชวนไปเที่ยว ตามรอยเท้าพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่านมุมมองปัจจุบัน ที่สะท้อนเงาแห่งอดีตให้ลูกทุกคนหวนคิดถึง โดยผ่าน 20 ภาพถ่ายของ “การรถไฟแห่งประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2500 ณ ตึกบัญชาการรถไฟ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์
พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ หน้าตึกบัญชาการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ณ สถานีรถไฟตาคลี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟบ้านตาคลี (เดิมชื่อ”ตาคลี”) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังจังหวัดชัยนาท เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2500 ณ สถานีรถไฟหัวหิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ณ สถานีรถไฟน้ำตก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดเทวสังฆาราม และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ณ สถานีรถไฟเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีเพชรบุรี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ณ สถานีรถไฟหัวหิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงเททองหล่อพระประธานวัดโคกเมรุ อำเภอฉวาง โดยมีนายอาชว์ กุญชร ณ อยุธยา เฝ้ารับเสด็จบริเวณพลับพลาพระมงกุฏเกล้า สถานีรถไฟหัวหิน

เส้นทางแห่งความคิดถึง... 20 ภาพ ตามรอยเท้าพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


อ่านต่อ : เป็นบุญตาที่ได้เห็น! การรถไฟฯ เผยพระบรมฉายาลักษณ์ ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จฯ เยือนจ.กาญจนบุรี

keyboard_arrow_up