‘สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู – ชื่นใจไทยแลนด์’ รายการเด่นอมรินทร์ทีวี รับโล่ชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน
“รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมพลังสื่อมวลชน องค์กรและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งภายในงานได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสิ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และโชว์พิเศษจาก “ขวัญจิต ศรีประจันต์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2539 เป็นการเปิดงาน

ทั้งนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งด้านด้านสื่อ บุคคล และบริษัท

โดยทางอมรินทร์ทีวี ได้รับรางวัลโช่เชิดชูเกียรติ ในแขนงของสื่อสร้างสรรค์ ถึง 2 รายการ จากผู้เข้ารับรางวัลกว่า 26 รายการ ได้แก่ “สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู” และรายการ “ชื่นใจไทยแลนด์” ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่ง 2 รายการเป็นการสร้างสรรค์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และด้านส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของไทย โดยมีคุณสุษมา รัติวานิช ผู้จัดการฝ่ายรายการ เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

keyboard_arrow_up