‘อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34’ คว้า 6 รางวัลใหญ่ งานประกาศรางวัลเณศไอยรา

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย จัดงานประกาศรางวัล Press Awards2019 หรือ เณศไอยรา รางวัล “สื่อสารมวลชน” วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ “รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจกับบุคคลที่ประกอบอาชีพของตนเองจนประสบความสำเร็จ หรือปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม

ซึ่งครั้งนี้ “อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34” โดยรายการทุบโต๊ะข่าว สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่ 1. สาขารายการข่าวดีเด่น : รายการทุบโต๊ะข่าว, 2. สาขาผู้รายงานข่าวดีเด่นชาย : คุณพุทธ อภิวรรณ และ 3. สาขาผู้รายงานข่าวดีเด่นหญิง : คุณจิตดี ศรีดี

คุณจิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวรายการทุบโต๊ะข่าว กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก และขอบคุณรางวัลเณศไอยราในสาขาผู้รายงานข่าวดีเด่นหญิง จะขอทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เป็นแรงขับให้เราทำงานในสิ่งที่สร้างสรรค์สังคม เป็นการจุดประกายสิ่งดีๆ ให้สังคม

นอกจากนี้ “อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34” ยังคว้ามาได้อีก 3 รางวัล ได้แก่ 1. สาขารายการส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น : รายการ ตามอำเภอจาน, 2. สาขารายการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงดีเด่น : รายการ ชื่นใจไทยแลนด์ และสาขาสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น : สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

คุณอโนชา ศิริจร ผู้ดำเนินรายการตามอำเภอจาน และชื่นใจไทยแลนด์ กล่าวว่า ดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ จากนี้จะมุ่งมั่นในการทำรายการดีๆ ให้แฟนๆ ได้ชมกันต่อไป.

keyboard_arrow_up