โควิดฉุดผู้โดยสาร “รถไฟ- รถไฟฟ้า ” เม.ย.หายเกือบ 50%

โควิดฉุดผู้โดยสาร “รถไฟ- รถไฟฟ้า ” เม.ย.หายเกือบ 50%
0
14 มิ.ย. 64

รถไฟฟ้า กรมรางเผยโควิดระบาดระลอก 3 ซัดผู้โดยสารระบบรางหายแล้ว 50% เมื่อเทียบกับช่วง พ.ย. 63 ที่มีกว่า 1 ล้านคน เหลือ 5 แสนคนในเดือน เม.ย. 64 สั่งเข้มทุกมาตรการป้องกัน

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ซึ่งประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ MRT บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) และรถไฟฟ้า BTS นับที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ ช่วงเดือน ม.ค. 2563 เฉลี่ยรายเดือนมีปริมาณน้อยลงอย่างมาก

ก่อนหน้านั้นตัวเลขปริมาณผู้โดยสารที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 1 ล้านคนต่อเดือน แต่พบว่าช่วงในเดือน เม.ย. 2563 ผู้โดยสารลดลงเหลือเฉลี่ยเพียง 2 แสนกว่าคนต่อเดือน และการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารระบบรางลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดระลอกที่ 3

สำหรับปริมาณผู้โดยสารในระบบรางเมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2563 ซึ่งได้ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับเกิน 1 ล้านคนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 62,909 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 47,858 คน MRT จำนวน 322,475 คน BTS จำนวน 576,280 คน

เดือน ธ.ค. 2563 มีผู้โดยสารรวม 901,695 คนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 54,425 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 41,343 คน MRT จำนวน 282,652 คน BTS จำนวน 523,275 คน

เดือน ม.ค. 2564 มีผู้โดยสารรวม 508,426 คนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 24,505 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 21,823 คน MRT จำนวน 159,197 คน BTS จำนวน 302,901 คน

เดือน ก.พ. 2564 มีผู้โดยสารรวม 706,221 คนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 28,642 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 30,747 คน MRT จำนวน 228,533 คน BTS จำนวน 418,299 คน

เดือน มี.ค. 2564 มีผู้โดยสารรวม 898,697 คนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 35,138 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 41,225 คน MRT จำนวน 284,767 คน BTS จำนวน 537,567 คน

วันที่ 1-26 เม.ย. 2564 มีผู้โดยสารรวม 527,835 คนต่อเดือน แบ่งเป็น การรถไฟฯ จำนวน 31,389 คน แอร์พอร์ตลิงก์ จำนวน 25,214 คน MRT จำนวน 158,416 คน BTS จำนวน 312,816 คน

ทั้งนี้ กรมรางยังได้กำชับให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางปฏิบัติตามประกาศของกรมราง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางระบบรางให้แก่ผู้โดยสารต่อไป

Powered by Positioning

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ