เปิดวิธีร้องเรียนความเสียหายจาก Zipmex บนแบบฟอร์ม ก.ล.ต.

25 ก.ค. 65

ก.ล.ต.จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูลเพิ่มความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmex ขณะที่ผู้เสียหายรวมตัวเตรียมแจ้งความวันนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้บริษัทจัดให้มีระบบการให้บริการติดต่อลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ก.ล.ต. จึงจัดทำแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงได้ชัดเจนถูกต้อง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ลิ้งก์ www.sec.or.th/zipmexform


วิธีร้องเรียนได้รับผลกระทบกรณี Zipmex ระงับถอนเงินบาท-คริปโต

1. เข้าสู่เว็บไซต์ แบบฟอร์ม Zipmex
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jinVCm0pq0WkRsDTZMWxi0CfFDWugBhFocm8mIXp2p9UQzgzWE84QU9BTk1MTDZXODlWQzNFTDNVMi4u2. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ ประกอบด้วย

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • เลขที่บัตรประชาชน/Passpord ID
 • โทรศัพท์ / e-mail หรือช่องทางอื่นที่สามารถติดต่อได้
 • โปรดระบุบริการที่ท่านได้รับผลกระทบ ได้แก่ Z Wallet, Trade Wallet หรือ อื่น ๆ
 • ระบุปัญหาที่ท่านได้รับผลกระทบจาก Z Wallet (ถ้ามี)
 • โปรดระบุปัญหาที่ท่านได้รับผลกระทบจาก Trade Wallet (ถ้ามี)
 • ระบุปัญหาอื่น ๆ ที่ท่านได้รับผลกระทบจาก Zipmex สำหรับกรณีระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ามี)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ท่านได้รับ เช่น มูลค่าความเสียหาย เป็นต้น (โปรดอธิบาย)
  การรับรองข้อมูล

3. เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กด “ส่ง” (Submit)

 อย่างไรก็ตาม การส่งแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูลของทาง ก.ล.ต. นั้น "ไม่ใช่" การยื่นเรื่องเพื่อดำเนินคดีเอาผิดหรือเรียกร้องเงินคืนจาก Zipmex แต่เป็นเพียงระบบแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น

ทั้งนี้มีรายงานว่า มีผู้เสียหายบางส่วนจากการลงทุนใน ZipUp บนแพล็ตฟอร์ม Zipmex ได้รวมตัวกันตามที่แจ้งไว้ในเวลา 10.00 น. วันนี้ (25 ก.ค.) ที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเตรียมการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก Zipmex ต่อไป

Powered by อมรินทร์ทีวีออนไลน์

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม