การบินไทย โชว์ยอดจองอาหาร โต 100%! หลังเปิดน่านฟ้า

0
26 พ.ย. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

นายสมัชชา ศรีทองสุข กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บมจ.การบินไทย(THAI) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เข้ามายังประเทศไทย บริษัท การบินไทยฯ กลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามตารางบินฤดูหนาว ปี 2564 จากทุกจุดบินกว่า 36 เส้นทางบินทั่วโลก รวมทั้งสายการบินลูกค้าต่างๆ ที่กลับมาทำการบิน ทำให้ปริมาณการผลิตอาหารเพื่อให้บริการบนเครื่องบิน (Onboard Catering) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ปริมาณการให้บริการอาหารบนเครื่องบินของการบินไทยเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 เพิ่มขึ้นในอัตรา 113% และสายการบินไทยสมายล์เพิ่มขึ้นอัตรา 388.4% ในขณะที่ส่วนของการให้บริการสายการบินลูกค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร 53.6%

 ทั้งนี้ ฝ่ายครัวการบิน การบินไทย พร้อมเดินหน้ารองรับการผลิตอาหารให้บริการบนเครื่องบินแก่ทุกสายการบินด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งฝ่ายครัวการบิน ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO9001,HACCP,GMP รวมทั้ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q, ISO14001 และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริการ

Powered by อมรินทร์

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ