เหลือแค่ B7 กบ.ปรับสูตรดีเซล ช่วยราคาไม่เกิน 28 บาท/ลิตร

42
24 พ.ย. 64

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นของกระทรวงพลังงาน  โดยมีแนวทางคือ


.


ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ 7% (บี7) จากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ 7% (บี7) 10% (บี10) และ% 20 (บี20) พร้อมกันนั้นจะขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร โดยคาดว่าจะทำให้ราคาดีเซลคงอยู่ที่ 28 บาท/ลิตร   โดยจะดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน  


 .


สำหรับราคาน้ำมันในประเทศ วันนี้ มีการปรับลดราคา มีผลตั้งแต่ 5.00 น. โดยกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้นดีเซลพรีเมียม B7 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร


 .


สำหรับราคาใหม่ของปั้ม PTT   GSH95S EVO อยู่ที่ 31.05 บาท/ลิตร GSH91S EVO อยู่ที่ 30.78 บาท/ลิตร GSH E20S EVO อยู่ที่ 29.54 บาท/ลิตร GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.69 บาท/ลิตร Hi Diesel B20S อยู่ที่ 28.59 บาท/ลิตร Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.69 บาท/ลิตร Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 28.69 บาท/ลิตร Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 34.86 บาท/ลิตร ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

Powered by อมรินทร์

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ