กบร.เคาะขยายมาตรการลดค่าแลนด์ดิ่ง-ค่าจอด ช่วย สายการบิน อีก 1 ไตรมาส สั่งจับตาภัยไซเบอร์

0
19 ต.ค. 64

กบร.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือ สายการบิน ไตรมาส 4/64 เยียวยาผลกระทบโควิดและเตรียมพร้อมเปิดประเทศรับฤดูท่องเที่ยว “ทอท.”ลดค่าแลนด์ดิ้ง- ค่าจอด 50% ส่วนทย.ลดค่าเช่า 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64- 31 มี.ค. 65) สั่งเพิ่มมาตรการระวังภัยไซเบอร์
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กบร. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเฝ้าจับตาและเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสนามบินหรือการเดินทางเข้าออกสนามบินของผู้โดยสาร นอกจากนั้น ยังให้ระมัดระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะแรนซัมแวร์ (Ransomware) ที่เจาะเข้ามาล็อคไฟล์ไม่ให้ใช้ได้ แล้วเรียกค่าไถ่จากเจ้าของข้อมูลเพื่อแลกกับรหัสผ่านในการปลดล็อค โดยให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ประสาน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสายการบินต่าง ๆ ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงที่การบินกำลังกลับมาเพิ่มขึ้นในฤดูท่องเที่ยวตามแผนการเปิดประเทศรอบล่าสุดของรัฐบาล

นอกจากนั้น กบร. ยังได้มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินต่อไปอีก 1 ไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4/2564 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศระยะที่ 2 ซึ่งเดิม กบร. ได้เห็นชอบการบรรเทาผลกระทบของสายการบินอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ครอบคลุมจนถึงไตรมาสที่ 3/2564 โดยการแพร่ระบาดหนักในระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้ผู้โดยสารในไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงอย่างมากและสายการบินขอตารางเวลาบินเพียงประมาณ 39 %ของขีดความสามารถที่สนามบินรองรับได้ ทำให้สายการบินยังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

โดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ไตรมาสที่ 4/ 2564 ได้แก่ 1. ให้ CAAT ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) และยกเว้นเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ให้กับสายการบินที่นำส่งค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกประเทศล่าช้า ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งอยู่ในระหว่างเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2. ให้ ทอท. ดำเนินมาตรการปรับลดค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) ลง 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราวในไตรมาสที่ 4 และ ทอท. มีมาตรการที่จะเลื่อนกำหนดชำระค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charge) สำหรับงวดชำระเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ออกไปงวดละ 9 เดือน และให้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวดชำระ

3. ทย. ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราค่าเช่าสำหรับทุกกิจกรรมในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

@ ทำแผน 8 ด้านคุมเข้มความปลอดภัยทางการบิน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบร. ยังเห็นขอบเห็นชอบแผนการดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ที่ CAAT เสนอ ตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือนเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
สำหรับประเด็นนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามที่ กบร.เสนอ และวันที่ 14 กันยายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นมา

รมว.คมนาคมในฐานะประธาน กบร. จึงมีมติให้ CAAT ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว โดยให้จัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและให้นำเสนอ กบร. ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ CAAT ได้เสนอแผนดังกล่าวโดยมีกรอบการจัดทำแผนรวม 8 ด้าน คือ 1.กรอบการจัดทำกฎหมาย 2.การกำหนดมาตรฐาน 3.การบังคับใช้กฎหมาย 4.การประสานงาน 5.การรับฟังความเห็น 6.การจัดสรรทรัพยากร 7.การสร้างความตระหนัก และการส่งเสริมบุคลากร

โดยมุ่งหวังให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามแผนฯ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศเชื่อมั่นในการขนส่งทางอากาศของไทยและมีมาตรฐานระดับสากล สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ