พาณิชย์จังหวัด พะเยา ช่วยเกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่หาตลาดล่วงหน้า

พาณิชย์จังหวัด พะเยา ช่วยเกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่หาตลาดล่วงหน้า
0
14 มิ.ย. 64

พาณิชย์จังหวัด พะเยา ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เดินหน้าช่วยผู้ผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยทำตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เปิดจองสินค้าแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พ.ค.นี้ เผยจุดเด่นเป็นสินค้า GI และหนึ่งปีมีให้บริโภคเพียงเดือนเดียว

น.ส.เยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้เดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่แม่ใจ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยได้เข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงปลายเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 และจะออกมากที่สุดในช่วงเดือน พ.ค. 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ อ.แม่ใจ โดยได้ลงพื้นที่และหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดว่ามีจำนวนเท่าไร ผลผลิตเกรดใด ก่อนที่จะช่วยวางแผนในการทำตลาด และได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการประสานเพิ่มช่องทางขายผ่านทางออนไลน์ และเปิดให้ผู้ที่สนใจบริโภคลิ้นจี่แม่ใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2564

“จุดเด่นของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงเดือนเดียว หมดแล้วหมดเลย ขอให้ผู้บริโภคที่สนใจลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://qrgo.page.link/8yUo7 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 0-5443-1636 หรือคุณนุจรินทร์ โทรศัพท์ 06-2151-6415” น.ส.เยาวเรศกล่าว

สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อ เกรด AA (ห่อ) ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม (กก.) กล่องโฟม/5 กก. ราคา 475 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 265 บาท เกรด AA ขนาด 36-40 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท เกรด A (ห่อ) ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท และเกรด A ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 375 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 205 บาท

ส่วนเกษตรกรที่นำผลผลิตลิ้นจี่มาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.ศรีถ้อย ศรีทน ติ๊บเมืองมา 09-3130-3262, แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7, 8 ต.ศรีถ้อย เมธี โยธาวุธ 09-1302-2833, แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.เจริญราษฎร์ สุชาติ มุนิกานนท์ 08-9481-7755, แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สุก ยวน วัลบุญ 09-0752-9420, วิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคี่ยน สังเวียน ชัยทิพย์ 09-7941-1159 และวิสาหกิจอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ยอดชัย มะโนใจ 08-4949-8146

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ