ผู้ประกาศข่าว

บี - ชมพูนุชณ พัทลุง

"ผู้ประกาศสาวแกร่งตาคม"

ผู้ประกาศสาวแกร่งตาคมวัย 30 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาไทย สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวอรุณอมรินทร์

จันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.45 น.

ข่าวอรุณอมรินทร์สุดสัปดาห์

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-09.00 น.

ช่องทางการติดตาม

เฟสบุ๊ก ชมพูนุชทวิสเตอร์ ชมพูนุชอินสตาแกรม ชมพูนุช