ธปท. พอใจผลงานเศรษฐกิจรัฐบาล

วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการทางการคลังของรัฐบาล ในช่วงปีแรก มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ปีที่ 2 มาตรการรัฐเริ่มเน้นภาคการลงทุน ซึ่งมีส่วนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ล้วนส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ขอให้ความเห็นว่า รัฐบาลสอบผ่านหรือไม่

keyboard_arrow_up