กสท. ลงดาบ CTH เบี้ยวแผนเยียวยา

ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบกำหนดให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด 30 วัน และไม่อนุญาตให้ขยายเวลานำส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคตามที่ CTH ร้องขอ ในกรณีที่แจ้งยุติการใช้บริการ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กสทช.ใช้อำนาจบังคับตามคำสั่งศาลปกครอง ดำเนินการปรับเป็นเงินวันละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อยไปจนกว่า CTH จะยื่นแผนเยียวยาให้แล้วเสร็จ

keyboard_arrow_up