ชาวบ้านคลิตี้ชุดแรก รับเงินชดเชยผลกระทบแล้ว

ชาวบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรีชุดแรก 8 คน เข้ารับเงินกว่า 20 ล้านบาท ค่าชดใช้ความเสียหาย ตามที่มีคำสั่งศาลฎีกาตัดสินให้ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์(ประเทศไทย)จำกัด และนายคงศักดิ์ กลีบบัว ร่วมจ่ายในข้อหาละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535

แต่ละคนได้จำนวนเงินไม่เท่ากัน เฉลี่นตกที่ คนละ 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 8 คนต่างรู้สึกดีใจ หลังการต่อสู้คดีใช้ระยะเวลาที่นานถึง 13 ปี ต่างบอกว่าจะนำเงินที่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยจากพิษสารตะกั่ว ซึ่งเป็นผลกระทบจากการทำเหมืองของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งจะรวบรวมเป็นกองทุนของหมู่บ้าน ไว้รักษาชาวบ้านคนอื่นๆและพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆต่อไป

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา ยังมีคดีที่ชาวบ้านคลิตี้ 151 ราย ฟ้องร้องบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับกรรมการทั้ง 4 คน ค้างอยู่ ซึ่งเป็นการฟ้องร้องลักษณะความผิดเดียวกัน เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์ทั้ง 151 ราย เป็นเงิน จำนวน 36 ล้านบาท 6 หมื่นบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

keyboard_arrow_up