สั่งสอบ 30 นายก อบต. จังหวัดมหาสารคาม ทุจริต!!

การจัดสอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง 31 แห่งในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อปี 2557 ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับจังหวัด พบว่ามีการทุจริต ด้วยการแก้ไขคะแนน ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในคำสั่งให้นายก อบต.31 แห่ง ที่เปิดสอบ และนายก อบต.อีกคนหนึ่ง ที่เป็นผู้ติดต่อประสานงาน พ้นจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนเป็นต้นมา

ล่าสุด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มี นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตจัดสอบกว่า 48 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดำเนินการจัดสอบ รวมทั้งค่าจ้างเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานส่วนตำบลทั้ง 268 คนมาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี

keyboard_arrow_up