เชียงใหม่ พบเพิ่มผู้ป่วยซิกา!

หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ในพื้นที่อำเภอสันทราย เพิ่มอีก 1 คน

keyboard_arrow_up