มติ สปท. ผ่านข้อเสนอ กม. ลูก

“วันชัย” ปูดห้อง กมธ. งบกลายเป็น “ห้องตบทรัพย์” อัดพวก “เห่า-หอน” กล่าวหาเป็น “ไอ้ห้อย-ไอ้โหน” ที่ประชุม สปท. เห็นชอบรายงานข้อเสนอจัดทำร่าง พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ส. ด้วยมติ 136 ต่อ 2 งดออกเสียง 4 คะแนน และเห็นชอบข้อเสนอจัดทำร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมืองด้วยมติ 154 ต่อ 0 งดออกเสียง 17คะแนน ก่อนส่งรายงานไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป ก่อนลงมติ นายวันชัย สอนศิริ โฆษกกมธ. ปฏิรูปการเมือง สปท. เจ้าของรายงานทั้ง 2 ฉบับ ระบุว่า ที่ผ่านมา ห้องพิจารณางบประมาณของ กมธ. งบประมาณกลายเป็น “ห้องตบทรัพย์” เพราะเป็นที่ทำมาหากินของนักการเมืองบางกลุ่ม พร้อมยืนยันว่าตน และนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน กมธ. ปฏิรูปการเมือง สปท. ไม่ได้ห้อยโหนใคร มีแต่พวกเห่าหอน

keyboard_arrow_up