กทพ. เร่งแก้ไขปัญหาจราจรบนทางด่วน

คุณณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการการทางพิเศษฯ สั่งการให้เร่งดำเนินการขยายเส้นทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้การออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษพระราม 3 -ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ระยะทาง 9 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 32,000 ล้านบาท จะเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป และสามารถลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ รูปแบบเงินลงทุนในโครงการเบื้องต้นจะเป็นแบบพีพีพี ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังจะจัดหาเงินทุนวงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้ กทพ.

keyboard_arrow_up