ข่าวดี!!! “น้องบอส” ลุกนั่ง-สื่อสารได้แล้ว

นายอัมพร ทองเนื้อขาว บิดาของ “น้องบอส” โชคชัย ทองเนื้อขาว นิสิตปี 1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า “น้องบอส” สามารถลุกนั่ง และสื่อสารทางกายได้ แต่แพทย์ยังต้องเฝ้าระวังอาการปอดติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ขณะนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดต่อเข้ามา เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นจะมีการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง หลัง “น้องบอส” อาการดีขึ้น

พ่อของ “น้องบอส” ยังฝากถึงรุ่นพี่ทุกคน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ให้นำเรื่องของ “น้องบอส” เป็นคดีตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก โดยจะต้องออกมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้เกิดความปลอดภัย

keyboard_arrow_up