เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “แก่อย่างรู้ค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นโครงการนำร่อง
แห่งแรก ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มีกิจกรรม และเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ ทั้งกฎหมายที่ควรรู้ การฝึกอาชีพ การติดต่อราชการ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ ทั้งทางกาย และจิตใจ มีการดำเนินกิจกรรม ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์

นักเรียนมีอายุตั้งแต่ 60-85 ปี กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลาย ทำให้มีความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น

ชมคลิปข่าว >> https://youtu.be/dLyBmkZJwtk

keyboard_arrow_up