มูลนิธิสืบฯ เผยป่าไม้ไทยลดลง

การเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันครบรอบการเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร โดยสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยประจำปี 2558 – 2559 พบผืนป่าทั่วประเทศลดลงจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 0.02 หรือ 4 หมื่น 4 พัน 418 ไร่ แต่ก็เป็นสถานการณ์ป่าไม้ถูกคุกคามที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ภาคเหนือยังคงมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.48 ของพื้นที่ภาค ภาคอีสานมีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด ร้อยละ 14.94 ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดเทียบต่อหน่วยพื้นที่ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่จังหวัดมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบปี คือ สระบุรี และจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุด

ในงานยังสรุปสถานการณ์ข่าวด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ที่ผู้คนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายเสือโคร่งออกจากวัดเสือ / การฟื้นฟูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน / ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ง / ความพยายามผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์ และสิทธิชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติ

keyboard_arrow_up