อาการของโรคไข้ซิกา

การแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี ถึง 31 ส.ค.พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 97 ราย ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการที่พบได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ จะมีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่าอาจสัมพันธ์กับอาการศีรษะเล็กในทารกแรกเกิด

keyboard_arrow_up