เตรียมจัดสรรที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรีให้ชาวบ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นพื้นที่แรกในการจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้าน โดยจะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก เพราะดินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการปลูกพืช

keyboard_arrow_up