ก.เกษตรฯ จ่ายบ้านละหมื่นสมัครใจงดทำนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อของดทำนาปรัง พร้อมจ่ายครัวเรือนละหนึ่งหมื่นบาท ชดเชยรายได้ระหว่างอบรม เพื่อเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน

keyboard_arrow_up