ด.ญ.ฝาแฝดสามพี่น้อง “คัดลายมือสวย” ชนะเลิศระดับจังหวัด

ด.ญ.กอบกุล การิเทพ, ด.ญ.กอบแก้ว การิเทพ และ ด.ญ.กอบกาญจน์ การิเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รับรางวัลการประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ

โดยผลการตัดสิน ด.ญ.กอบแก้ว ได้รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ไปแข่งขันในระดับประเทศ ส่วน ด.ญ.กอบกุล และ ด.ญ.กอบกาญจน์ ได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัด จากผู้ที่ผ่านเข้ามาประกวดระดับจังหวัดจำนวน 20 คน

กว่าจะมีวันนี้เด็กหญิงทั้งสามมีการฝึกฝนกันทุกวัน จนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าประกวดคัดลายมือ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง และยังเป็นที่สนใจของบรรดาผู้ปกครองและประชาชนที่ทราบข่าว เนื่องจากทั้งสามคนเป็นแฝดหน้าตา บุคลิกคล้ายกัน และมีความสามารถในการคัดลายมือที่สวยงาม

keyboard_arrow_up