สาธารณสุขยืนยัน ไม่พบพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่

กระทรวงสาธารณสุข เผย ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ แนะหากถูกสุนัข หรือแมวกัดต้องรับวัคซีนป้องกัน

keyboard_arrow_up