ยื่นหนังสือนายกฯ ขอตั้งคณะกรรมการพหุภาคีแก้ปัญหาป้อมมหากาฬ

เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับชาวชุมชนป้อมมหากาฬยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและอนุรักษ์พัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬ

keyboard_arrow_up