“โอบามา” เที่ยวชมวัดดังหลวงพระบาง

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา เดินทางเยือนวัดเชียงทอง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองหลวงพระบาง โดยได้ชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 16 ก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับพระภิกษุสามเณร โอบามาถือเป็นผู้นำสหรัฐฯ คนแรกที่เดินทางเยือน สปป.ลาว และนี่ถือเป็นการเยือนเอเชียครั้งสุดท้ายของเขาในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

keyboard_arrow_up