เตรียมแก้กฎหมายเวนคืนที่เชิงพาณิชย์

ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยแนวทางปฏิบัติ กลุ่มแรกที่เวนคืนก่อนปี 2521 รัฐสามารถนำไปใช้ในกิจการอื่นๆ ของรัฐได้ ส่วนที่ดินที่เวนคืนมาช่วงหลังปี 2521 รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าหากมิได้เข้าใช้ประโยชน์ในระยะเวลากำหนด (เบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ 10 ปี) ต้องคืนให้แก่เจ้าของและทายาท ที่ดินที่เวนคืนมาจึงยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาด

keyboard_arrow_up