มะรุมยักษ์ ยาวเกือบ 1 เมตร เร่งแจกจ่ายขยายพันธุ์

นายประยงค์ กลิ่นผกา เกษตรกรใน ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ปลูกมะรุมที่มีความยาวถึง 1 เมตร แตกต่างจากฝักมะรุมทั่วๆ ไป ที่จะมีความยาวประมาณ 30–40 เซนติเมตร เท่านั้น นายประยงค์ บอกว่า ได้ฝักแห้งของต้นพันธุ์มะรุมมาจากเพื่อนที่นำมาเป็นของฝากจากประเทศอินเดีย จากนั้นจึงนำเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ได้จำนวน 7 ต้น เมื่อมะรุมออกฝักมีความยาวถึง 1 เมตร มีเมล็ดเรียงติดกัน ให้เนื้อมาก และออกฝักดกมากกว่ามะรุมของไทย เมื่อนำไปแกงพบว่ารสชาติเหมือนกับมะรุมพันธุ์ข้าวเหนียวที่คนไทยนิยมรับประทาน

ตอนนี้ก็มีการเพาะขยายพันธุ์มะรุม ให้ได้ปริมาณมากขึ้น แล้วแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรห้วยไผ่เพื่อการผลิตต่อไป

keyboard_arrow_up