FAA เตรียมปลดล็อคการบินของไทย

รัฐมนตรีคมนาคม แจ้งให้ทราบว่า ความเป็นไปได้ที่สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FAA มีความเป็นไปได้จะปรับระดับมาตรฐานการบินของไทยจาก Category 2 ขึ้นเป็นระดับ Category 1

ซึ่งการปรับระดับมาตรฐานการบินดังกล่าวจะทำให้ สายการบินไทย สามารถทำการบินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในเดือน ตุลาคมนี้ โดยที่ไม่ต้องรอให้มีการปลดล๊อคธงแดง จากองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ในปี 2560

keyboard_arrow_up