บัตรประชาชนใบเดียว ครอบคลุมทุกบริการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ผสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ขยายการใช้เครื่องอ่านบัตรกับ 18 หน่วยงานรัฐ ที่เพียงเสียบบัตรประชาชนเข้าไป ก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารทำสำเนาเพื่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการกรอกเอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงประหยัดเวลาในบริการประชาชนด้วย เช่น ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สามารถแจ้งความเอกสารหายผ่านระบบสารสนเทศสถานีได้ทันที

keyboard_arrow_up