ส่ง “ท่านชายกำมะลอ” พร้อมพวกดำเนินคดี ม.112

เจ้าหน้าที่ศูนรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รวบรวมหลักฐานตราสัญลักษณ์ ภปร.ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น พร้อมประทับข้อความพระราชทาน เอกสารปลอมแปลงหลายรายการ และภาพถ่ายในขณะที่นายไกรสีห์ จันทรปัญญา ที่วางตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง และล่อลวงให้นายตำรวจ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งข้าราชการ ผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับระดับเดียวกับบุคคลชั้นสูง ขณะที่ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติการณ์ และบันทึกภาพไว้ได้มาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดเป็นเพียงหลักฐานบางส่วนที่เจ้าหน้าที่เตรียมรวบรวม และเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องในฐานความผิดอาญามาตรา 112 กรณีแอบอ้างเบื้องสูง

ประกอบด้วย นายไกรสีห์ จันทรปัญญา ซึ่งแสดงตัวในนาม “ท่านชายอ๊อฟ” และนายพิษณุ อ่ำวงษ์ษา ซึ่งแสดงตัวในนาม ”ผู้การ” พร้อมเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

keyboard_arrow_up