อดีตเลขาธิการอังค์ถัด แนะรัฐส่งเสริมรายได้ฐานราก

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) เปิดเผยรายงานการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 ว่า ยังไม่เห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว อยู่ที่ 1.6% ส่วนประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3.8% ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเปราะบางต่อความผันผวนในตลาดการเงินโลก แนะให้รัฐปิดช่องโหว่ในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับดำเนินมาตรการทางการคลังและวางกติกาเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านมาตรการระยะต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

keyboard_arrow_up