เผยภาพของดวงจันทร์บังดาวอัลดีบาแรนที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 38 เท่า

ปฏิทินดาราศาสตร์เผยภาพของดวงจันทร์บังดาวอัลดีบาแรนที่มีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ ที่คนไทยมักเรียกว่าดาวตาวัว หรือดาวโรหิณี จัดเป็นดาวยักษ์แดงที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 38 เท่า ซึ่งจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 125 เท่า ห่างจากโลกประมาณ 68 ปีแสง หรือประมาณ 644 ล้านล้านกิโลเมตร นับเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในบริเวณกลุ่มดาววัว อยู่บริเวณตาวัว มีความสว่างปรากฏเป็นลำดับที่ 13 ของบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนท้องฟ้า

ภาพจาก NASA/SDO

ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพ : แสดงการเปรียบเทียบขนาดระหว่างดาวอัลดีบาแรนกับดวงอาทิตย์จากวิกิพีเดีย

keyboard_arrow_up