กฎหมายใกล้ตัว : ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เมื่อถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน สามารถไปแจ้งความจำนงย้ายกลับเข้ามาในทะบียนบ้านได้ โดยไปแจ้งที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล ต้องดำเนินการด้วยตัวเองโดยแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเช็คว่ารายชื่อนั้นๆ ยังอยู่ในทะเบียนกลางหรือไม่ พร้อมแจ้งสาเหตุการถูกคัดชื่อออก เพื่อขอลงชื่อในทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้าใหม่ได้

ทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าบ้านจะต้องเตรียมเอกสาร เช่น ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) , บัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อทำการเซ็นยินยอมอนุญาตให้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up