The Biz เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

ไม่พลาดทุกข่าวสารเศรษฐกิจ ทุกแง่มุม ทุกมิติ อัพเดตไว้ที่นี่

The Biz เศรษฐกิจไทย รายการที่จะพาไปอัพเดตเรื่องราวเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ทุกแง่มุม ทุกมิติ รวมทั้งประเด็นประใหญ่ประจำวัน วิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปในโลกเศรษฐกิจ และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้

ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 07.20 น.

keyboard_arrow_up