Mad IT

Mad IT ไลฟ์สไตล์ไอทีมัน ๆ
ที่ทำให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น

รายการไลฟ์สไตล์ไอทีแบบมัน ๆ ที่จะพาไปรู้เรื่องเทคโนโลยี ว่าดีจริงอย่างที่บอกหรือไม่ เพื่อจะทำให้ผู้ชมเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น และสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าในแบบ Mad IT

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 23.30 น.

keyboard_arrow_up