เฉิงตูขุดพบ “คลังใต้ดินเครื่องทองสัมฤทธิ์”

เฉิงตูขุดพบ “คลังใต้ดินเครื่องทองสัมฤทธิ์”
เฉิงตูขุดพบ “คลังใต้ดินเครื่องทองสัมฤทธิ์”

จากการขุดค้นและสำรวจโบราณสถานนานเกือบปีหนึ่ง ในที่สุดนักโบราณคดีในหมู่บ้านซวงหยวน ตำบลต้าวาน เขตชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู ก็พบหลุมฝังศพ 200 หลุมในสุสานชวนกวนโบราณสมัยชุนชิวจ้านกว๋อ ซึ่งเผยให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมนับพันชิ้น ซึ่งรวมไปถึงเครื่องทองสัมฤทธิ์มากถึง 540 กว่าชิ้น จึงถูกเรียกว่าเป็น “คลังใต้ดินเครื่องทองสัมฤทธิ์”

C6LJRLvUwAEbmFF

C6LJRokUoAAlSSf

ภาพและข้อมูลจาก : WorldNews_AmarinTV34‏ China Xinhua News

keyboard_arrow_up