แผ่นดินวัยเยาว์

แผ่นดินวัยเยาว์
แผ่นดินวัยเยาว์

ภาพยนตร์สารคดี “แผ่นดินวัยเยาว์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 70 การครองราชย์ ของรัชกาลที่ 9

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 07.30 น.

keyboard_arrow_up