เรื่องเด็กเด็ก

สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์

รายการวาไรตี้เสนอเรื่องราวที่มุ่งส่งเสริมใหเด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ให้ได้เรียนรู้โลกกว้าง มีความรู้รอบตัว มีจริยธรรม ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และแบ่งเบาภาระหน้าที่จากผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาการด้านความคิด และพัฒนาการด้านอารมณ์ควบคู่กันไป ภายใต้แนวคิด “จริยธรรม ความรู้ คู่สังคม”

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 1.00 น.

keyboard_arrow_up